Utdrag ur boken

Blommor och bin

Din trädgård - ett matbord för pollinerande insekter

Innehållsförteckning

 

Förord

Av Carl-Otto Mattson

 

Inledning

En beskrivning av Underberga och dess trädgård.

 

Pollineringens betydelse

En inblick i hur växter, men även människor och andra djur är beroende av pollinerande insekter.

 

Pollinering och pollinerare

Pollineringens biologi beskrivs populärt. Hot mot pollinerande insekter behandlas med enkla åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden. I en översikt redogörs för de grupper pollinerande bin som finns i Sverige.

 

Årstider och pollinerare

Genom kameralinsen får vi följa, ofta med närbilder, vilka bin som påträffas under växtsäsongen och vilka växter som är mest attraktiva.

 

Pollinerare och värdväxter på Underberga

Vilka arter bin som påträffats när på året, och vilka blommande växter som besökts allra flitigast finns kommenterade och listade.

 

Slutord

En sammanfattning av fynd och rekommendationer för att gynna pollinerande insekter i trädgården.

 

Vidare läsning

 

Sakregister

Blommorochbin.net