Om boken

Blommor och bin

Din trädgård - ett matbord för pollinerande insekter

Under 2015 gick Ingemar Fries på fotosafari i trädgården på Underberga, en liten gård som ligger i det brutna jordbruks-landskapet norr om Mälaren i växtzon 3.

 

Trädgården kring bostadshuset har genom Ingemars fru Susannes försorg växt till under mer än tre decennier med strategin att växterna skall vara vackra och klara sig utan större omvårdnad så långt möjligt. De flesta växter kommer från frön och plantor donerade av vänner och bekanta. Det gör att lättodlade, härdiga och konkurrensdugliga växter dominerar.

 

Ingemar är biodlare sedan 45 år och har under 35 år arbetat professionellt med forskning kring honungsbin och deras sjukdomar, vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Det har inneburit både kontakt med, och undervisning om, även andra pollinerande insekter. När idén uppstod att gå på safari i den egna trädgården för att undersöka vilka bin som livnär sig där, fanns ingen kunskap kring vad som egentligen döljer sig i rabatterna. Att olika humlor synts bland blommorna tillsammans med andra bin, vid sidan om de egna odlade, var redan uppenbart. Men att det finns en så stor och varierad fauna av pollinerande bin alldeles runt husknuten var en spännande överraskning.

 

 

Ur förordet till boken

För den som går genom livet med öppna ögon väntar ständigt nya överraskningar. När Ingemar Fries, efter att under 35 år ha forskat om honungsbin vid Sveriges lantbruksuniversitet, satte ”emeritus” efter professors titeln, tog han kameran och begav sig ut på upptäcktsfärd i familjens trädgård. Han ville veta hur det stod till med det vilda bibeståndet. Ständigt hörs nya larm om hotade solitärbin, samtidigt som allt fl er studier visar att vildbinas pollinerande förmåga är större än man trott.

 

Ingemar blev förvånad över vad han fann. Nästan 40 olika arter vildbin kunde han dokumentera hemma i träd gården. Där fanns rödmurarbin som bygger sina bon i gångar som husbockens larver gnagt, blåklocksbin som likt sagans bibarn övernattar i vajande blåklocksblom. Och snäckmurarbin, som håller till i tomma snäckskal. För att inte tala om alla humlor som också räknas in i vildbinas brokiga skara.

 

Denna bok är ett resultat av hans fotosafari. I sann linnéansk anda har han ordnat sina fynd efter släkten och årstider och kompletterat med fakta om bin och pollinering, recept på vin och råd om hur man hjälper de vilda bina med mat och husrum.

 

Det är en kunnig guide som för oss in i denna spännande och för de flesta okända värld. Som Carl von Linné uttryckt det: Naturen är störst i det lilla (Natura in minimis maxima).

Carl Otto Mattson

 

Boken beskriver hur man gynnar en rikare pollinerande insektsfauna och samtidigt får njuta av resultatet i form av blommande växter, frukt och bär. Efter en enkel introduktion till vad pollinering egentligen är, och varför det finns pollinerare, följer en översiktlig beskrivning av alla de bin vi har i Sverige – flertalet arter okända medarbetare i trädgården för de flesta trädgårdsägare. Därefter presenteras några råd kring vad man kan göra i den egna trädgården för att befrämja mångfalden av pollinerare. Sist, men inte minst, får vi följa årets växlingar i trädgården på Underberga på den uppländska landsbygden, tillsammans med en del av de pollinerande insekter som utnyttjar de födoresurser som bjuds. Omkring 40 arter bin, inklusive humlor, har påträffats och fotograferats i blommorna, vilket är nästan 15 procent av hela det svenska beståndet av omkring 290 arter bin!

Blommorochbin.net