Bilder

Blommor och bin

Din trädgård - ett matbord för pollinerande insekter

Förutom honungsbin (Apis mellifera) finns i Sverige cirka 40 arter av humlor och drygt 250 arter av solitärbin. Omkring 40 olika arter av humlor och solitärbin kunde fotograferas och identifieras i trädgården på Underberga. Det är nästan 15% av alla arter bin som finns i Sverige. Av de 28 släkten bin vi har i Sverige finns 13 olika släkten representerade bland de bin som Ingemar fotograferade från tidig vår till sen höst under 2015.

 

Här visas ett litet urval av bilder ur boken, och i bildtexten till varje bild anges vilken art bilden visar och datum då den togs.

Blommorochbin.net