Blommor och bin

Blommor och bin

Din trädgård - ett matbord för pollinerande insekter

Boken om Blommor och bin beskriver ett av naturens viktigaste samspel – det mellan blommande växter och pollinerande insekter. Pollinering, pollineringens betydelse och de arter vilda bin vi har i Sverige beskrivs på ett populärt och tillgängligt sätt. Pollinerande insekter utsätts för flera olika hot genom mänsklig aktivitet. Blommor och bin redogör för hur trädgårdsodlaren, men också jordbrukaren, med enkla åtgärder kan motverka en pågående utarmning av den biologiska mångfalden. Genom kameralinsen följer vi sedan mångfalden bin under en växtsäsong i en mellansvensk trädgård. Utöver honungsbin dokumenteras nästan 40 olika arter pollinerande bin. Bland trädgårdens alla medarbetare märks små, nästan hårlösa, citronbin som samlar pollen i en kräva, rödmurarbin som bygger sina bon i gångar som husbockens larver gnagt, blåklocksbin som likt sagans bibarn övernattar i vajande blåklocksblom. Och snäckmurarbin, som bygger bo i tomma snäckskal. För att inte tala om alla humlor som också räknas in i vildbinas brokiga skara.

Varför bara ge blommor när du kan ge ”Blommor och bin”

Blommorochbin.net